Zasklívání lodžií a balkónů

Inova Olomouc s.r.o. spolupracuje s firmou Jiří Troněk - CATR s.r.o., která již namontovala tisíce lodžií po celé Moravě.

Více o zasklíváníKontakt

Zasklívání lodžií a balkónů

Působíme na celé střední Moravě

Náš systémkontakt

Systém OPTIMI®

Uvedení tohoto systému na trh se setkalo s velkým zájmem a oblibou u obyvatel panelových domů. Označení OPTIMI® se pro zasklívací systém lodžií vžilo a je běžně používáno. V r. 1994 byla systému udělena Velká cena GRAND PRIX na výstavě For Habitat v Praze.
Systém se stal natolik úspěšným, že některé firmy ve snaze přiživit se na tomto úspěchu, jej začaly kopírovat a uvádět na trh kopie zastaralého systému pod jiným označením. Název OPTIMI® je zapsanou ochrannou známkou a známka byla posléze Úřadem pro patenty a vynálezy prohlášena za všeobecně známou.


Zasklívání lodžií a balkónů


Počátky uvedení zasklívacího systému OPTIMI na náš trh se datují od r. 1994, kdy byla práva na jeho výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena od finské firmy Lemminkainen, která tento systém patentovala.

Přídavný zasklívací systém OPTIMI® pro zasklívání lodžií a balkónů dodáváme a montujeme pod záštitou firmy Jiří Froněk - CATR, s.r.o., která tento systém montuje již od roku 1994 a od té doby provedla tisíce montáží po celé severní Moravě. Je smluvní partner firmy OPTIMI spol. s r.o. (www.optimi.cz) – Výhradním licenčním výrobcem systému v ČR dle světového patentu WO 89/5389.

Systém je certifikován od r. 1994 bylo vydáno již 5 certifikátu. V současné době je dodáván inovovaný systém OPTIMI® KVADRO® se zvýšenou únosností závěsů skel a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.

Zasklívací systém pro lodžie a balkóny - technické údaje

Charakteristika systému OPTIMI®

Originální finský zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

Systém zajišťuje pro lodžii nebo balkón minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.

Varianty - systém lze použít pro: lodžie rovné, lodžie rohové, lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté.

Použití nevhodné: pro lodžie seshora otevřené (bez stropního prvku - panelu)

Výhody:

 • komplexnost dodávky umožňuje snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany
 • nevyžaduje údržbu
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • krátká doba montáže
 • montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení

Bezpečnost: skla jsou hliníkovými profily nejen slepena, ale i snýtována

Ocenění: velká cena výstavy FOR HABITAT 94

Certifikace: Certifikát č. CO/C-100C-2010/P vydaný Certifikačním orgánem č. 3048

Technický popis systému OPTIMI®

Materiál:

 • skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6 mm, hrany zabroušené
 • horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřený práškovým potahem bílé barvy
 • ostatní součásti (kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz

Skladba, konstrukce:

 • horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
 • spodní kluzné vedení
 • skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
 • profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních skel lodžie
 • systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

 • skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
 • otevření může být buď jen částečné anebo úplné
 • odsouvání skel na stranu je volitelné
 • po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí
 • mezi skly jsou provětrávací mezery cca 2-3 mm, možno doobjednat průhledné meziskelné těsnění

Technické údaje systému OPTIMI®

Rozměry:

 • délka zasklení lodžiedo 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
 • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
 • výška zasklení (od zábradlí po strop) do 2,0 m
 • šířka tabule cca 600 mm až 660 mm
 • tloušťka tabule 6 mm

Hmotnost:

 • plošná (sklo) 15 kg.m2
 • na běžný metr (systém) 25 kg.bm (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

 • snížení spotřeby energie na vytápění
 • u středních bytů s ochlazovanými přůčelními stěnami o cca 21%
 • u středním bytů s osluněnými stěnami o cca 37%

Schéma

Schéma systému OPTIMI®

Schema systému OPTIMI®

Stavební realizace zasklívacího systému OPTIMI®

Způsob osazení výrobku:

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie nebo balkónu
 • systém se ukotví do připraveného stavebního otvoru za použití elektrického ručního nářadí
 • drobné nerovnosti mezi zdivem a konstrukcí zasklení se zatmelí

Provoz a údržba:

 • snadná ovladatelnost systému
 • mazání horních pojezdových koleček silikonovým olejem jednou za rok
 • čistění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně

Certifikát a prohlášení o shodě

Dodavatelské údaje zasklení OPTIMI KVADRO

Konzultaci včetně zaměření lodžie provádíme nezávazně.

Cena je odvislá od velikosti lodžie (šířka x výška od zábradlí po strop), množství doplňkových prací, a stanoví se po zaměření.

Cena po sepsání smlouvy zahrnuje vlastní dodávku a montáž systému včetně parapetních plechů, dopravy a DPH, je konečná a nenavyšuje se o případné nepředvídané vícepráce.

Záruční doba: 5 let
Životnost: 30 let
Doba montáže: dle velikosti a náročnosti cca 4-8 hodin
Termín montáže: cca 4-8 týdnů po sepsání smlouvy, montáže provádíme celoročně
Realizace montáže: nutnost ohlášení stavebních úprav (dle regionu)

Doplňkové práce:

 • V případě zájmu zákazníka provádíme zakrytí zábradlí (z vnitřní strany), příp.zakrytí mezer. Cena je odvislá od velikosti, ukotvení a zvoleného materiálu.
 • Dodáváme a montujeme sušáky na prádlo.
 • Možnost přiobjednání meziskelního těsnění (není ve standardu, jelikož je hygien. doporučeno odvětrávat uzavřenou lodžii.
 • Lze dokoupit i zámek k uzavření systému (není nutný – systém lze uzavřít standardní kličkou).
 • Slevy: Množstevní slevy již od 2 kusů najednou objednaných zasklení v jednom domě.
 • Výhodné ceny poskytujeme pro bytová družstva, stavební firmy atd.

Orientační ceny zasklení systémem OPTIMI® KVADRO®

Ceník platný od 1. 1. 2018

Ceník

Doprava zdarma do 50 km.
Parapetní plechy a jiné oplechování 870,- Kč/m2 rozvinutého plechu.
Zasklení ve tvaru 'U' (balkon) součet délek + 1.740,- Kč.
Zasklení ve tvaru 'L' součet délek + 870,- Kč.
Stahování skel na obě strany + 1740,- Kč.
Otvírací sklo (větračka) na opačné straně stahování + 870,- Kč.
Meziskelní těsnění 70,- Kč/bm.
Zámek FAB místo kličky + 440,- Kč.
Jiná barva profilů než bílá + 440,- Kč/bm.
Nové sklo včetně profilů a kování 2.170,- Kč/ks.
Atypická montáž zasklívacího systému než k čemu je určen + až 50%.
Demontáž stávajícího zasklení 1.300,- Kč, uskladnění + 500,- Kč.
Zpětná montáž zasklení 30% ceníkové ceny.

Ceny uvedeny bez 15% DPH pro bytové užití a konečná cena se upřesní po zaměření lodžie technikem.

Fotogalerie

Boční zajištěníRealizaceRealizaceRealizace